Tüdőszűrés

Tüdőszűrés – Kinek a költsége?

Általános tudnivalók a tüdőszűrés szabályzása és kifizetése kapcsán

(A lényeget lásd a végén 2 pontban összegezve)

A járványügyi érdekből kiemelt munkakörben foglalkoztatott dolgozók számára (melyek egészségügyi kiskönyvhöz kötött foglalkozások) a jogszabály többek közt évenkénti tüdőszűrést ír elő. Ennek az esetek többségében komoly költsége van. A munkáltatók joga és kötelessége ezt a vizsgálatot elvégeztetni a dolgozóval, de ennek költségét a munkáltatónak kell állni! Ám a cégek, vállalkozók többsége – jogtalanul – ezt a dolgozóra hárítja!

A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE 153. § (1) bekezdése szerint „A munkáltató köteles a munkavállalónak megtéríteni azt a költségét, amely a munkával kapcsolatos kötelezettségek teljesítése során a munkavállalónál szükségesen és indokoltan merült fel…”

A MUNKAVÉDELMI TÖRVÉNY 2. § (2) bekezdése is a munkáltatót teszi anyagilag is felelőssé az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek megvalósításáért, miszerint „A munkáltató felelős az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek megvalósításáért. A munkavállalók munkavédelmi kötelezettségei nem érintik a munkáltató felelősségét. A munkáltatói feladatok teljesítésével összefüggésben keletkező költségeket és egyéb terheket nem szabad a munkavállalóra hárítani.”

A Munka Törvénykönyve és a munkavédelmi törvény előírásai mellett nemzetközi jog-szabályok is azt támasztják alá, hogy az ilyen kötelezettségek nem a munkavállalók költségei! Hazánk is ratifikálta a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet 161. számú Egyezményét a foglalkozás-egészségügyi szolgálatokról, valamint az erről szóló 171. számú Ajánlást is. Mindkét nemzetközi dokumentum kifejezetten rendelkezik arról, hogy a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatások igénybevétele nem terhelheti a munkavállalót. Az Egyezmény 12. cikke szerint ”A munkavállalók egészségének ellenőrzése, munkájukkal kapcsolatosan, ne okozzon keresetkiesést, legyen ingyenes, és amennyiben lehetséges, munkaidő alatt történjen.”” Az Ajánlás (amely az Egyezmény szabályait részletezi) 45. pontja azt írja elő, hogy ”A foglalkozás-egészségügyi szolgálatok által biztosított foglalkozás-egészségügyi ellátás legyen a munkavállalók számára költségmentes.” Tehát a munkáltatói kötelezettségek teljesítése körében felmerült költségek – egyértelműen beleértve a kötelező tüdőszűrő vizsgálatot – a munkavállalóra, sőt az új, leendő munkavállalóra sem háríthatók át, még abban az esetben sem, ha a munkaviszony létesítésére éppen azért nem került sor, mert az alkalmassági vizsgálat után kiderül, hogy a munkavállaló egészségi állapotára tekintettel nem töltheti be az adott munkakört.

A Kormány 35/2013. (II. 14.) Korm. rendelete a térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról 2-es számú mellékletében jelen esetben a tüdőszűrés díja 1700 forint.

Ez az összeg tehát minden évben a munkáltatót terheli, aki számla ellenében köteles kifizetni azt a munkavállalóinak. A tüdőszűrésen CSAK a foglalkozás-egészségügyi orvos beutalóját fogadják el ebben az esetben. Kis könnyebbség lehet, hogy mindez csak a 18 és 40 éves kor közti munkavállalókra vonatkozik, ugyanis 40 éves kor felett az „a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról” szóló 51/1997 (XII.18.) NM rendelet módosítása (36/2008 (IX.23.) EüM. rendelet) alapján a 40 év feletti lakosság számára életkorhoz kötötten ajánlott szűrővizsgálatnak minősül (mellkas röntgen felvétel szűrési céllal). Ez a szűrővizsgálat a megelőző évi tbc incidenciától független. Ezt a szűrővizsgálatot egy évben egy alkalommal az eü. alap terhére az OEP finanszírozza, vagyis a lakosság számára ingyenes.

Ez a szűrővizsgálat nem behívásra történik, a vizsgálathoz beutaló sem szükséges, az saját kezdeményezésre is igénybe vehető.
A tüdőszűrő állomás az egyenletes terhelés érdekében kiküldhet tájékoztatókat a szűrővizsgálatról, felajánlhat ideális időpontokat, de ha a lakos nem a megjelölt időpontban jelenik meg, a szűrés akkor sem utasítható vissza. A szűrővizsgálat csak akkor tagadható meg, ha az érintett személy egészségi állapota a vizsgálat elvégzését, vagy annak eredményességét kizárja, vagy ha a szűrővizsgálatot, vagy értékelhető mellkas röntgen vizsgálatot végeztek egy éven belül. Ha a szűrővizsgálat elvégzésének bármilyen technikai akadálya lenne, arról a lakost fel kell világosítani és számára megfelelő időpontot kell felajánlani a szűrésre.
Ennek a megfelelő lelete egy éven belül kiadható akkor is díjmentesen (tehát nem kérhet érte pénzt a tüdőszűrő, ha mégis, akkor fel kell jelenteni!), ha foglalkozás egészségügyi okból kérik a vizsgálatot.

FIGYELEM! A tüdőszűrő állomásokon amennyiben csak lehet, megfizettetik a szűrést! A háziorvosi beutalónak a 40 év feletti életkori csoportban is ÁLTALÁNOS szűrővizsgálati oka kell legyen, mert ha azt írja rá a háziorvos, hogy munkaalkalmasságihoz kell, akkor kifizettetik!


ÖSSZEGEZVE:

1. A tüdőszűrő 18 és 40 év közt díjköteles, amit a munkáltató számla ellenében ki kell fizessen a dolgozónak!

2. 40 év felett csak a háziorvosi általános beutalással vehető igénybe az évenkénti egyszeri ingyenes szűrés, de erről köteles a szűrőállomás kiadni az igazolást utólag díjmentesen a foglalkozás egészségügyi vizsgálathoz is!

További blogbejegyzések