EGYÉB FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGYI SZAKTEVÉKENYSÉG

Munkakörülmények és munkavégzés egészségkárosító hatásainak vizsgálata
Foglalkozási megbetegedések
kivizsgálása
Egyéni védőeszközökkel kapcsolatos tanácsadás
Közreműködés kockázatbecslésben
és értékelésben
Kémiai biztonsági feladatok végzése

Dr. Hajdú János

7623 Pécs, Indóház tér 2.

+36 70/43-43-883

info@uzemorvospecs.eu